TurboMixer

TurboMixer Z-41XX är utvecklad speciellt för mycket snabb och intensiv inblandning av fällningskemikaler. Den används också för reglering av pH-värde.

TurboMixer består av en dränkbar motor som är försedd med en specialutformad konisk distributionsskiva, en s.k. turbolator.

Mixern är avsedd att placeras nedsänkt i en kanal eller i rör till flocknings- eller sedimenteringsbassänger. Turbolatorn riktas mot flödets riktning. TurboMixern finns i 2 storlekar.

Levereras monteringsfärdig TurboMixern levereras klar för montage med ett fäste för ett stålrör eller liknande som bultas fast i fästet på ovansidan av TurboMixern.

 

Hämta broschyr här! Kontakta oss

Modell 4110

Modell 4120