Tryckutjämningstank

Denna tank används för att utjämna tryck i tillflödet varhelst det kan behövas. De vanligaste användningsområdena för tryckutjämning är för doseringsutrustningar och pumpar. Vid stora nivåskillnader mellan lagringstank och doseringspump eliminerar utjämningstanken hävertverkan och ger ett konstant tryck på pumpens sugsida. Just ett varierande tryck på tillrinningen är en vanlig orsak till bristande noggrannhet hos doseringspumpar. Det problemet löser vår tryckutjämningstank.

Lämpad för svåra kemikalier. Tanken innehåller inga metalliska material. Därför är den väl lämpad för sådana korrosiva kemikalier som t.ex. järnklorid. Ventilerna är tillverkade av PVC, packningar i EPDM och själva tanken i poleyten, PELDkvalitet. Tryckutjämningstanken levereras med 2 utloppsventiler som standard. Men vid behov monterar vi fler! 

 

Hämta broschyr här! Kontakta oss