MicroMax - membrandoseringspump

MicroMax pumpar används till dosering av kemikalielösningar inom kemisk industri, livsmedelsindustri, pappersbruk, laboratorier samt vatten- och avloppsreningsverk.

Beprövad konstruktion

Grundkonstruktionen är av samma beprövade slag som hos kolvdoseringspumpen. Än idag finns det MicroMax pumpar i drift som varit i igång i mer än 30 år. Genom en fortgående produktutveckling har ytterligare förbättringar gjorts av membran, ventiler och anslutningsnipplar osv. Härigenom har driftsäkerheten ytterligare förbättrats och kostnaderna för underhåll reducerats.

Konstruktionen är robust med ett helgjutet drivväxelhus med kullagrade axlar som ger en mjuk och säker drift. Risken för igensättning och slitage av pumphus är minimerad genom en generös genomloppsarea i ventilen. Pumpens kapacitet kan regleras steglöst, via manuellt justerbara ställdon individuellt för varje pumphuvud. Alternativt kan motorn utrustas med frekvensstyrning.

MicroMax finns även som kolvpump

 

Hämta broschyr här! Kontakta oss