Återströmningsskydd 4111

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD BRUTET VATTEN KLASS 5 FÖR RENINGSVERK mm.

Enligt SS EN-1717, Typgodkänd

Enkel och kompakt enhet lämplig för användning i pumpstationer eller andra platser med begränsat utrymme. Pumpen är dimensionerad för en spolslang

Modell 4111 är vår nyaste modell i 41-serien. Lite modernare och med lite smidigare än modell 4110. Den har dock samma kapacitet.

 

Återströmningsskyddet är tänkt att hänga på vägg men går naturligtvis också att ställa på golvet. Det är dock av största vikt att enheten skruvas fast för att garantera att luftgapet kommer i rätt nivå i förhållande till vattenytan.

Inflödet regleras med en flottörventil men som tillval kan inflödet regleras på elektrisk väg med magnetventil. Pumpen är försedd med torrkörningsskydd. Anläggningen är tillverkad i rostfritt material.

 

Hämta broschyr här! Kontakta oss