Om Oss 

Klaus Zickert startade K. Zickert Ingenjörsfirma AB 1973 med anläggning, produktion och försäljning av vatten och avloppsteknik. Företaget utvecklades med aktiviteter i Sverige, men också med kontrakt och försäljning i Tyskland, Danmark och Norge. I dessa länder startades efterhand dotterbolag. 1984 såldes företaget till Boliden Industri AB. Klaus Zickert har sedan dess arbetat som fristående innovatör av utrustning till vatten och avloppsbranschen.

Han har ett antal patent registrerade i ett flertal länder. Från januari 2005 kom Kjell Johansson in i företaget som 50 % ägare. Kjell har tidigare arbetat med försäljning av ventiler och mätinstrument framförallt till VA-branschen. Zickert Systems ingår idag i KZ Handels koncernen.

Förutom de produkter vi idag säljer utvecklar vi olika tekniska lösningar för avloppsreningsverk och pumpstationer. Zickert Systems AB, som i tillägg till forskning och utveckling utvidgar sina aktiviteter med produktförsäljning. I produktutbudet ingår återströmningsskydd, brutet vatten, MicroMax doseringsutrustningför flytande kemikalier samt Sewin dubbelkonblandare företrädesvis för läkemedelsindustrin.

Vi har utökat vårt produktprogram med anestesiapparater för preklinisk forskning och hoppas på ett gott framtida samarbete med Simtec´s nuvarande kunder.

I juni 2012 lämnade Kjell över till Johannes Lundin. Sedan 2010 är Zickert Systems AB generalagent i Norden och delar av Europa för Edson pumps.

Zickert Systems säljer sugtömningsanläggningar för småbåtshamnar.

 

Se vår hemsida för sugtömningsanläggningar!