Vakuumpump

Vakuumpumpen är att föredra till den större hamnen med många båtar och mer frekvent användning av sugtömningsanläggningen. Vakuumpumpen är också att föredra när suglängden är lång och/eller sughöjden är hög.

Exemplet nedan visar en hamn med fler tömningsplatser.
Vakuumpumpen är placerad vid det kommunala avloppet. Längst ut på varje brygga finns en tömningspiedestal.