Information om sugtömning av fritidsbåtar!

Senaste nytt angående nya lagarna läser du här!

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag (LOVA) för att minska mängden utsläpp i våra hav. Ideella föreningar och kommuner kan söka detta bidrag.

Läs mer om LOVA - Lokalt vattenvårdsprojekt!

Transportstyrelsen har i uppdrag att utforma lagen och de undantag som skall gälla.

Läs mer om den nya lagen här!

Internationell sugtömningssymbol!

Den internationella symbolen för sugtömning. Den kommer snart att bli en vanlig syn i våra småbåtshamnar.
Den finns att köpa både som flagga och skylt.

Se mer på vår tillbehörssida

OS och VM medaljören Bobbie Lohse visar hur man enkelt tömmer toatanken på sin båt!