Om Zickert Systems AB

Zickert Systems AB säljer sugtömningssystem för småbåtshamnar och båtklubbar. Vi kan i samarbete med den amerikanska tillverkaren Edson© presentera ett brett och heltäckande program.
På bilden här ovan till vänster syns membranpumpen "Buddy", huv i syrafast stål och piedestal med instruktioner på flera olika språk. Till höger vår mobila anläggning "Caddy".

Zickert Systems AB säljer och utvecklar dessutom tekniska lösningar för avloppsreningsverk och pumpstationer.

Välkommen att besöka vår VA-hemsida

Zickert Systems ingår i KZ Handels-koncernen. Välkommen att besöka KZ Handels hemsida