Vad säger lagen?

År 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är K-märkta. Förbudet införs genom Transportstyrelsens föreskrift (TSFS-2012:13) som träder i kraft 1 april 2015.

Men redan idag är fritidsbåtshamnarna skyldiga att tillhandahålla mottagningsanordningar för det avfall som båtarna har behov av att lämna.
Fritidsbåtshamnar skall ha mottagningsanordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen. Med mottagningsanordningar menas utslagsvaskar, sugtömningsstationer och landtoaletter.

Källa: Transportstyrelsen "Mottagning av avfall från fritidsbåtar". Hämta broschyr i pdf-format.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Sugtömningsanläggning - levererad till Heleneborgs båtklubb, Stockholm våren 2013