Visning av brutet vatten

Bild från Dahl i Karlstad där kommuner i Värmland hade samlats för att få information om återströmningsskydd av Zickert Systems Johannes Lundin.