Slutspolat

Nu är det snart slutspolat! Den 1 april 2015 träder beslutet ikraft.

Läs hela artikeln på GP.se