Ytterligare en släpkärra med brutet vatten

Zickert Systems har under hösten byggt och levererat ännu en släpkärra med brutet vatten ombord. Denna gång i större utförarande med brandpostkapacitet, och pumpenheten denna gång består av en Grundfos Hydro MPC med 2x CRIE 15-4. Tanken rymmer ca 800 liter vatten och anläggningen är också utrustad med både uttag för dricksvattentappning före den brutna delen samt ett extra inlopp mellan tank och pumpar så att enheten även kan användas för tryckstegring. Den är byggd på en 3500 kg isolerad boggiekärra och är utrustad med belysning och värmefläkt invändigt för att kunna användas året runt