Vattenkiosk klass 5 brutet vatten

På beställning av Ronneby kommun har Zickert Systems levererat en komplett prefabricerad lösning för vattentankstation med brutet vatten klass 5. Enheten består av en tank i rostfritt material med våtvolym ca 1000 liter, Grundfos frekvenstyrd pump där flödeskravet var minst 60 m3/h, pneumatiskt styrda vridspjällsventiler på in och utlopp samt KZ automatik för vattentankstation med GPRS system för hämtning och sändning av data. Enheten är byggd kompakt med standard pallmått för att enkelt kunna placeras i trånga utrymmen och kommer tas i drift i början av 2016